Hydracts aktieudbud overtegnet med 861 %

15.4.2021 12:00:01 CEST | Hydract A/S |
Optagelse til handel på First North
Interessen for Green Tech virksomheden Hydract A/S’ aktieudbud har været betydelig, hvor samlet 9.751 investorer har ønsket at tegne aktier for i alt DKK 336.392.695 svarende til, at maksimumsudbuddet er overtegnet med 861 %.
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.
SELSKABSMEDDELELSE NR. 3
Holstebro, 15. april 2021
Hydract A/S (”Hydract” eller “Selskabet”) offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med Selskabets optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark (”Udbuddet”), jf. selskabsmeddelelse nr. 2-2021 af 25. marts 2021 og virksomhedsbeskrivelsen, som blev offentliggjort samme dag.
 
Udbuddet blev lukket den 13. april kl. 23:59 (dansk tid). Selskabets udbud af op til 7.000.000 stk. nye aktier til en udbudskurs på DKK 5,00 pr. aktie (de ”Udbudte Aktier”) er gennemført og giver Selskabet et bruttoprovenu på DKK 35 mio. og en markedsværdi på DKK 100 mio. ved den nævnte udbudskurs på 5,00.
 
Hydract har modtaget tegninger fra i alt 9.751 investorer for i alt DKK 336.392.695. Dermed er det ikke muligt at tildele aktier til alle investorer, givet Nasdaqs udstederreglers krav om mindste-tegning på DKK 3.800 pr. investor. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at være den 21. april 2021 under symbolet ”HYDRCT” (ISIN-kode DK0061531944).
 
Stifter og CEO Peter Espersen siger: ”Vi er stolte af Hydracts udvikling og den positive modtagelse fra de mange nye aktionærer, der har ønsket at være med på vores rejse. Jeg er taknemmelig for den overvældende tillid, de har vist vores selskab, ledelse og medarbejdere. I al glæden er jeg dog ærgerlig over, at vi ikke fuldt ud har kunnet tilgodese alle interesserede aktionærer i udbuddet. Vi vil gøre vores yderste for at yde en god service som børsnoteret selskab og håber, at de der ikke fik muligheden i denne omgang vil slutte op om selskabet fremadrettet.”
 Morten Lindberg, CFO i Hydract siger: ”Den store investorinteresse viser en stærk opbakning til Hydracts mission om at bidrage til den grønne omstilling af procesindustrien. Vi har nu fået den nødvendige kapital til at styrke vores organisation, salg og markedsføring og dermed udbrede Hydracts green tech-løsninger til bryggerier, mejerier og andre drikkevareproducenter verden over, med målet om at opnå en mere konkurrencedygtig, effektiv og bæredygtig produktion.”

Resumé af Udbuddet

Hydract udsteder 7.000.000 stk. nye aktier til en udbudskurs på DKK 5,00 pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu på DKK 35 mio.
Der er tildelt aktier til 3.580 aktiedepoter.
Baseret på udbudskursen er Hydracts markedsværdi efter gennemførelse af Udbuddet på DKK 100 mio.
Free float er 40,00 %.
På grund af den betydelige interesse for Udbuddet har det været nødvendigt at reducere ønsker til aktietegning.
Alle fortegningsaktionærer har fået fuld tildeling svarende til et samlet beløb på DKK 17,7 mio.
For alle tegningsordrer under DKK 16.005 er der ikke tildelt aktier.
For alle tegningsordrer mellem DKK 16.005 og DKK 150.000 er der tildelt 760 stk. aktier svarende til DKK 3.800. Samlet har denne gruppe fået tildelt aktier for i alt DKK 12,3 mio.
For alle tegningsordrer over DKK 150.000 er der foretaget individuel reduktion baseret på Selskabets vurdering. Samlet har denne gruppe fået tildelt aktier for i alt DKK 5,0 mio.
Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Hydracts aktiekapital fra DKK 1.300.000 fordelt på 13.000.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,10 til aktiekapital på DKK 2.000.000 fordelt på 20.000.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,10.

 
Supplerende information
Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 20. april 2021. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark for Selskabets aktier forventes at være den 21. april 2021, under symbolet HYDRCT og ISIN-koden DK0061531944. Optagelsen til handel forudsætter, at Nasdaq First North Growth Market Denmark formelt godkender spredningen af Hydracts aktier. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank er afviklingsagent i forbindelse med Udbuddet.
 
For yderligere oplysninger:
Hydract A/S
CFO Morten Lindberg
Tlf.: +45 61 85 10 00
E-mail: morten.lindberg@hydract.dk
 
Certified Adviser:
Norden CEF ApS 
John Norden
Tlf.: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
Om Hydract A/S
Om Hydract A/S
Hydracts mission er at udvikle ventiler og andre produkter og services, som bidrager markant til den grønne omstilling i procesindustrier, hvor der stilles krav til hygiejnisk produktion, og som samtidig skaber betydelige konkurrencefordele for Hydracts kunder. Hydract vil udbrede Hydract-teknologien globalt, drevet af kundernes behov for løsninger der forbedrer deres time-to-market, produktspild, klimaaftryk, energiomkostninger og fødevaresikkerhed.
Se mere på vores hjemmeside Hydract.com
Vedhæftninger

Download selskabsmeddelelse.pdf

Leave a Reply