Announcements

The latest company announcements from Denmark, Sweden, Norway and Finland

Sunborn London Oyj: HALF YEAR REPORT FOR JULY - DECEMBER 2020

Sunborn London Oyj:

HALF YEAR REPORT FOR JULY - DECEMBER 2020

Sunborn London Oyj

STOCK EXCHANGE RELEASE

This is a summary of the July - December 2020 half year financial report. The complete report is attached to this release and is also available at www.sunborn.com/press/

Key Figures

EUR thousand

1 Jul - 31 Dec 2020

1 Jul - 31 Dec 2019

1 Jan - 31 Dec 2020

1 Jan - 31 Dec 2019

Rental income

1 208

1 472

2 675

2 945

Settlement income

4 757

-

4 757

-

Operating profit

5 080

649

5 718

1 336

Investment property (Yacht hotel)

 

 

36 402

37 907

Total Equity

 

 

28 479

29 128

Borrowings

 

 

29 307

29 814

Financial summary 1 July - 30 December 2020

London hotel operations in H2 continued under the shadow of the pandemic. As a major development during the period, management partner ISS and Sunborn concluded a settlement to transfer hotel operations from ISS to Sunborn International (UK) Ltd and the termination of ISS Management Agreement on 31st December 2020. Rental Income for the reporting period was 1.21 MEUR (1.47 MEUR) and other income contains income from management lease Settlement amounting to 4,76 MEUR for the period.

Book value of the yacht hotel as at 31 December, 2020 approximates the fair value of the yacht hotel based on income approach using discounted cash flow analyses.  The management has considered the impact of Covid-19 in the fair value and continues to carefully monitor any further impact of the Covid-19.

Notable events during and reporting period after the end of the reporting period

Operator ISS Facility Services Ltd has announced a strategic decision to withdraw from UK hotel operations. Sunborn London issued a request for the bondholders to accept a Proposal which included the negotiated Settlement exit offer from ISS. The Proposal was broadly accepted by bondholders and therefore Sunborn’s current operating entity in UK prepared to take over operations after the termination on 31st December 2020 from ISS management. On November 5th UK had entered into a second lockdown, hotels were restricted to limited operations and travel for non-essential reasons was prohibited for the remainder of the year. During this period the Sunborn London remained open with reduced staff serving essential workers only with a limited number of rooms.

From 1st January 2021 onwards the Bareboat charter agreement between the hotel operator, Sunborn International (UK) Ltd, and the yacht hotel owner, Sunborn London Oyj was on 29th December 2020 renewed to account for the changes of the ISS Settlement Agreement.

Bareboat charter agreement between Sunborn UK and the Company was renewed with a fixed sum of GBP 195,000 per month in lease as per the amended Bareboat Charter Agreement (dated on 29.12.2020).

Estimate future development

The underlying hotel operations are impacted by Covid-19 disruption but continued operations with limited services.

Short-term risks and uncertainties

Prolonged Covid-19 restrictions could further impact the Company’s business through continued negative impact on the operator. The impact of the unprecedented crisis is difficult to predict, and it is unknown when the recovery of the affected businesses will take place. Prolonged crisis could also in the long term impact the fair value of the yacht hotel.

Due to Brexit the volatility in pound sterling versus euro is expected to continue while Sunborn Group has implemented certain currency hedges to alleviate but not completely remove the risk of a further declining pound versus euros.

 

Sunborn London OyjBoard of Directors

For additional information, please contact:

Sunborn Group Executive Director Hans Niemi, tel.+358 2 44 54 513, hans.niemi@sunborn.com

Sunborn Group CFO Niina Stade, tel.+358 44 55 66 153, niina.stade@sunborn.com

DISTRIBUTION:Nasdaq Helsinkiwww.sunborn.com/press/

Sunborn Group in brief

Sunborn is over 40 years old, privately owned company based in Finland, with decades of experience in the hospitality sector. Our focus is on the development of luxury spa and yacht hotels, restaurants and other high-quality property.

Sunborn is present at the moment in Finland, Denmark, United Kingdom and Gibraltar. Operations vary from spa resorts and residential communities to hotels and yacht hotels, restaurants, and catering operations in the best locations.

www.sunborn.com

Disclaimer

The information contained in this release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities of Sunborn London Oyj in any jurisdiction.

Attachments
 • Download announcement as PDF.pdf
 • Sunborn_London_Oyj_H2 2020.pdf
English

Qred släpper rapport för Q4: fortsätter att växa

Qred släpper idag sin delårsrapport för fjolårets fjärde kvartal och rapporterar fortsatt tillväxt trots ett år kantat av pandemi. Fintechbolaget rapporterar en ökning av rörelsens intäkter på 56,5% jämför med föregående år. Under 2020 hjälpte Qred fler än 10 000 småföretag - ett segment som drabbats av coronautbrottet och påföljande restriktioner.

Värden för samma period föregående år anges inom parentes.

Oktober – december 2020
 • Rörelsens intäkter ökade med 39,6% till 74,7 mkr (53,5)
 • Provisionsintäkterna uppgick till 35,8 mkr (1,0)
 • Ränteintäkterna minskade med 28,1% till 46,4 mkr (64,5)
 • Rörelseresultatet minskade med 35,2% till 5,1 mkr (7,9)
 • Periodens resultat uppgick till 2,5 mkr (8,2)
Januari – december 2020
 • Antalet aktiva användare ökade med 29% till 9 498 (7 387)
 • Rörelsens intäkter ökade med 56,5% till 301,0 mkr (192,3)
 • Provisionsintäkterna uppgick till 111,3 mkr (1,0)
 • Ränteintäkterna minskade med 11,9% till 199,1 mkr (226,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 35,6 mkr (31,7)
 • Periodens resultat uppgick till 29,4 mkr (28,0)
 • Låneportföljen minskade med 15% till 553,7 mkr (654,5)
Väsentliga händelser oktober – december 2020
 • Qred har fortsatt sin geografiska expansion och öppnade under oktober upp för Belgiska småföretag.
 • Qred AB har erhållit tillstånd att få bedriva betaltjänster. Licensen inkluderar bl.a. betalningsinitieringstjänster (Payment Initiation Services, PIS) och kontoinformationstjänster (Account Information Services, AIS).
Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens utgång.Emil Sunvisson, VD och grundare kommenterade: 

Qred har under pandemi-året 2020 har kunnat hjälpa fler småföretag än någonsin. Bara under 2020 har vi hjälpt över 10 000 företag. Dessa företag är i huvudsak små med upp till 10 anställda. Dessa företagare hade redan tidigare, innan pandemin, alltför ofta svårt att ta del av bankernas låneverksamhet, då storleken på lånen gör att intäkterna inte motsvarat kostnaderna för hantering.

Qred har utvecklat en digital plattform som med hög automatisering möjliggör behandling av ett mycket stort antal ansökningar med relativt få resurser. Med hjälp av vår plattform kanaliserar vi pengar från våra partnerbanker till de företag där de gör som mest nytta. Genom vår finansiering skapar våra kunder i snitt 10 nya jobb om dagen, 7 dagar i veckan.

Under 2020 har andelen företagslån på egen balansräkning minskat kraftigt och andelen lån förmedlade till partnerbanker har ökat kraftigt. Det innebär att vi kunnat optimera företagets kapitalbindning för att möjliggöra tillväxt i både befintliga och nya marknader.

Med vår nya AIS/PIS-licens blir Qred ett reglerat företag vilket möjliggör utveckling av nya tjänster. Målet är att erbjuda enkla produkter som gör det enklare för småföretag att hantera sin finansiering. Vi har t.ex. nyligen lanserat ett nytt gränssnitt (API) som möjliggör för våra samarbetspartners att sömlöst integrera Qreds tjänster i sina egna plattformar. 

När jag sammanfattar 2020 kan jag konstatera att omsättningen ökade med 56% samtidigt som våra räntebärande skulder minskade med 54% och rörelseresultatet ökade jämfört med 2019.

Rapporten i sin helhet samt mer information finns på Qreds hemsida eller på dessa länkar: rapport och presentation.

För mer information, vänligen kontakta:

Andrea Gyllencreutz Romander, Head of Investor Relations

+46 730 92 66 07, andrea.romander@qred.com

Emil Sunvisson, CEO

+46 708 109 735, emil.sunvisson@qred.com

Mia Rosén, CFO

+46 705 901 39, mia.rosen@qred.com

Legal disclaimerDenna information är sådan information som Qred Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari, kl 09:00 CET.

Om QredQred grundades 2015 av entreprenörer för entreprenörer och är nu Sveriges snabbast växande fintechföretag samt marknadsledande i Norden. Med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Brasilien och Belgien har Qred lånat ut mer än 3 miljarder kronor till växande företag och därmed skapat fler än 5000 jobb. Vårt egna, helautomatiserade kreditsystem gör det möjligt för oss att snabbt tillhandahålla företagare med det som behövs för dem att kunna växa sina verksamheter. För att läsa mer, vänligen besök: Om Qred

Legal disclaimer

Denna information är sådan information som Qred Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari, kl 09:00 CET.

Kontakter
 • Andrea Gyllencreutz Romander, Head of Communications, +46 (0)730 92 66 07, andrea.romander@qred.com
 • Emil Sunvisson, VD, emil.sunvisson@qred.com
 • Mia Rosén, CFO, mia.rosen@qred.com
Om Qred Holding AB (publ)

Om QredQred grundades 2015 av entreprenörer för entreprenörer och är nu Sveriges snabbast växande fintechföretag samt marknadsledande i Norden. Med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Brasilien och Belgien har Qred lånat ut mer än 3 miljarder kronor till växande företag och därmed skapat fler än 5000 jobb. Vårt egna, helautomatiserade kreditsystem gör det möjligt för oss att snabbt tillhandahålla företagare med det som behövs för dem att kunna växa sina verksamheter. För att läsa mer, vänligen besök: Om Qred

Bilagor
 • Ladda ned som PDF.pdf
 • Regulatory press release regarding year-end report - 20200226 (SVE).pdf
 • Qred Holding AB (publ) Delårsrapport Q4 2020.pdf
Swedish

Qred releases report for Q4: continued strong growth

Today, fintech company Qred releases its report for last year’s fourth quarter and reports continued growth despite the pandemic. The company reports an operating income increase by 56.5 % compared to the previous year. During 2020, Qred helped more than 10,000 small businesses - a segment hit hard by the Corona outbreak and subsequent restrictions.

Results for the same period for the previous year are stated in brackets.

October - December 2020
 • Operating income increased by 39.6% to SEK 74.7 m (53.5)
 • Commission income amounted to SEK 35.8 m (1.0)
 • Interest income decreased by 28.1% to SEK 46.4 m (64.5)
 • Operating profit decreased by 35.2% to SEK 5.1 m (7.9)
 • Net income for the period amounted to SEK 2.5 m (8.2)
January - December 2020
 • The number of active monthly users increased by 29% to 9,498 (7,387)
 • Operating income increased by 56.5% to SEK 301.0 m (192.3)
 • Commission income amounted to SEK 111.3 m (1,0)
 • Interest income decreased by 11.9% to SEK 199.1 m (226.0)
 • Operating profit amounted to SEK 35.6 m (31.7)
 • Net income for the period amounted to SEK 29.4 m (28.0)
 • The loan portfolio decreased by 15% to SEK 553.7 m (654.5)
Significant events during the interim period
 • Qred has continued its geographical expansion and opened up to Belgian SMEs in October.
 • Qred AB has received permission to conduct payment services. The license includes i.a. Payment Initiation Services (PIS) and Account Information Services (AIS).
Significant events after the interim period
 • No significant events have occurred after the interim period.

Emil Sunvisson, CEO and co-founder commented:

Qred has during the pandemic year 2020 been able to help more small businesses than ever before. In 2020 alone, we have helped over 10,000 companies. The majority of the companies are small, with up to 10 employees, spread across industries. These entrepreneurs have previously found it difficult to access traditional bank funding, since the relatively small size of the loans does not justify the high costs of processing and servicing the loans.

Qred has developed a digital platform that with a high degree of automation makes it possible to process a very large number of applications with relatively few resources. With the help of our platform, we channel money from our partner banks to the companies where they have the highest impact. Through our financing, our customers create an average of 10 new jobs a day, 7 days a week. 

During 2020, the share of business loans on the balance sheet dropped significantly, while the share of loans mediated to partner banks rose sharply. We’ve thus been able to more efficiently optimise our capital allocation, which enables scalable growth on both existing and new markets.

With our new AIS / PIS license, Qred has become a regulated company, which allows us to develop new services. The goal is to offer simple products that make it easier for small businesses to manage their everyday financing. We have e.g. recently launched a new interface (API) that enables our partners to seamlessly integrate Qred's services into their own platforms.

When I summarize 2020, I am happy to conclude that sales increased by 56% while our interest-bearing liabilities decreased by 54%, and that operating profit increased relative to 2019.

To read the full report, please visit Qred’s website or follow these links: report and presentation.

For further information, please contact:Andrea Gyllencreutz Romander, Head of Investor Relations+46 730 92 66 07, andrea.romander@qred.com

Emil Sunvisson, CEO+46 708 109 735, emil.sunvisson@qred.com

Mia Rosén, CFO+46 705 901 39, mia.rosen@qred.com

Legal disclaimerThis information constitutes inside information in accordance with the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act that Qred Holding AB (publ) is obliged to make public. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 09:00 CET on 26 February 2020.About QredFounded in 2015 by entrepreneurs for entrepreneurs, Qred is now Sweden’s fastest growing fintech company and market leader in the Nordic region. With operations in Sweden, Finland, Denmark, the Netherlands, Brazil and Belgium - Qred has lent over SEK 3 billion to growing businesses, creating more than 5,000 new jobs. Our fully automated, proprietary credit system allows us to quickly and competitively provide business owners with the power they need to grow their business.

Disclaimer

This information is information that Qred Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 09:00 CET on 26 February.

Contacts
 • Andrea Gyllencreutz Romander, Head of Investor Relations, +46 (0)730 92 66 07, andrea.romander@qred.com
 • Emil Sunvisson, CEO, emil.sunvisson@qred.com
 • Mia Rosén, CFO, mia.rosen@qred.com
About Qred

About QredFounded in 2015 by entrepreneurs for entrepreneurs, Qred is now Sweden’s fastest growing fintech company and market leader in the Nordic region. With operations in Sweden, Finland, Denmark, the Netherlands, Brazil and Belgium - Qred has lent over SEK 3 billion to growing businesses, creating more than 5,000 new jobs. Our fully automated, proprietary credit system allows us to quickly and competitively provide business owners with the power they need to grow their business.

Attachments
 • Download announcement as PDF.pdf
 • Regulatory press release regarding year-end report - 20200226 (ENG).pdf
 • Qred Holding AB (publ) Interim report Q4 2020.pdf
 • Qred Holding AB (publ) Q4 2020 presentation.pdf
English

Privanet Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2020

Privanet Group OyjYHTIÖTIEDOTE26.02.2021 kello 10.00

Privanet Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2020

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 lyhyesti:
 • Konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 3,20 miljoonaa euroa (-1,01 milj. euroa 1-12/2019)
 • Tilikauden tulos oli -1,95 miljoonaa euroa (-10,98 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (-0,63 euroa)
 • Loppuvuonna 2019 aloitettua strategista muutos- ja uudistusprojektia jatkettiin keskittämällä toimintaa ydinliiketoimintoihin ja yksinkertaistamalla organisaatiorakennetta
 • Yhtiö on päättänyt keskittyä alustapohjaiseen välitysliiketoimintaan ja pyrkii muuntamaan koko organisaation uutta strategiaa tukevaksi

 

Keskeiset tunnusluvut (tilintarkastettuja, luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä):

Privanet Group -konserni

1-12/2020

1-12/2019

Muutos

7-12/2020

7-12/2019

Muutos

 

(12kk)

(12kk)

 

(6 kk)

(6 kk)

 

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot, 1000 EUR

3 201

-1 008

417,7 %

1 231

-3 696

133,3 %

Liikevoitto / -tappio, 1000 EUR

-1 949

-10 984

82,3 %

-1 518

-9 851

84,6 %

- % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista

-60,9 %

1090,2 %

-105,6 %

-123,3 %

266,5 %

-146,3 %

Tilikauden voitto/tappio, 1000 EUR

-1 949

-10 807

82,0 %

-1 518

-9 681

83,4 %

- % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista

-60,9 %

1072,6 %

-105,7 %

-123,3 %

261,9 %

-147,1 %

Osakekohtainen tulos, EUR

-0,10

-0,63

84,2 %

-0,08

-0,48

83,4 %

Toimitusjohtaja Riku Lindströmin katsaus

Privanetin vuosi 2020 jatkui loppuvuonna 2019 aloitettujen muutosten viitoittamalla tiellä. Konsernin toimiluvallista liiketoimintaa harjoittavassa Privanet Securities Oy:ssä liiketoiminta keskittyi välitystoimintaan ja sen kasvattamiseen. Välitystoiminnan painopiste oli edellisiä vuosia enemmän arvoyhtiöiden osakkeissa, mikä otettiin markkinoilla vastaan positiivisesti ja kaupankäyntivolyymit kasvoivat selvästi. Vuoden 2020 vaihdetuimpia osakkeita ja osuuksia olivat Finda, Osuuskunta KPY sekä St1 Nordic. Myös muun muassa Virian, Julius Tallberg-Kiinteistöjen, syksyllä First North -markkinapaikalle listautuneen Partneran sekä Tracegrow’n osakkeissa nähtiin hyviä kaupankäyntivolyymejä. Myös uusasiakashankinnan merkitys korostui selvästi, ja uusien asiakkaiden rekisteröitymismäärät olivatkin selvässä kasvussa.

Operatiivisessa liiketoiminnassa toteutettiin useita kehitystoimenpiteitä vahvistamalla sekä toimivaa johtoa että organisaation toimintamalleja. Konsernin Compliance-toimintojen vetäjäksi nimitettiin Minna Kuusio, myynnin johtajaksi Kenneth Koivula ja varainhoidon liiketoimintaprojektia tuli vetämään Jaakko Soini. Mainitut henkilöt nimitettiin jäseniksi myös konsernin uudistettuun johtoryhmään. Myyntiorganisaation puolella etäkonttorit ajettiin alas ja toiminta keskitettiin Helsingin toimipisteeseen. Samalla luovuttiin myös sidonnaisasiamiesmallista, ja koko myyntihenkilöstö siirtyi Privanet Securities Oy:n työntekijöiksi. Toteutetuilla muutoksilla on ollut positiivinen vaikutus asiakkuuksien hallintaan ja myyntihenkilöstön sitoutumiseen.

Privanetin oli määrä laajentaa toimintaansa varainhoitopalveluihin toukokuussa allekirjoitetulla kauppakirjalla toteutetun Northern Star Partners Oy:n osakekannan hankinnan myötä. Kauppa tehtiin ehdollisena Finanssivalvonnan hyväksynnälle, jonka viivästymisen seurauksena Privanet päätti peruuttaa yritysjärjestelyn yhteistyössä Northern Star Partnersin osakkeenomistajien kanssa. Samalla yhtiöt aloittivat neuvottelut liiketoimintayhteistyön jatkamisesta uudessa muodossa.

Hallituksen helmikuussa tekemä päätös päivittää yhtiön strategiaa oli selkeä ja looginen askel uudelleenorganisoida liiketoiminta vastaamaan asiakkaiden ja markkinoiden tarpeita. Asiakkaiden aktiivisuus on kasvanut erityisesti digitaalisen alustan kautta tulleen liikenteen muodossa ja kiinnostus uusia sijoitustuotteita, kuten rahastoja, kohtaan on kasvanut. Laajentamalla välityspalveluiden tarjoamista Privanetilla on aiempaa parempi pohja jatkaa sekä aktiivisten asiakkaiden määrän että kaupankäyntivolyymien kasvattamista. Myös Northern Star Partnersin kanssa käytävät neuvottelut liiketoimintayhteistyöstä ovat osa strategista muutosprosessia.

Yhtiön toimiva johto, työntekijät sekä hallituksen jäsenet hankkivat vuoden aikana aktiivisesti yhtiön osakkeita nostaen omistuksensa yhteensä 51,66 prosenttiin.

Privanet Group Oyj:n omistama rekisteröity vaihtoehtorahastojen hoitaja Noweco Partners Oy sai maaliskuussa Finanssivalvonnalta Noweco Nordic Fund V -pääomasijoitusrahaston markkinointiluvan. Listaamattomiin kasvuyhtiöihin suunnitellun pääomarahaston varainhankinta kuitenkin kärsi covid-19-pandemiasta, minkä myötä myös strategia rahaston osalta on uudelleenarvioitavana.

Privanet-konsernin liiketoiminta tilikaudella

Privanet-konserni jatkoi loppuvuonna 2019 aloitettua mittavaa strategista muutos- ja uudistusprojektia, jossa konsernin toimintaa on keskitetty ydinliiketoimintoihin ja ylimääräisiä toimintoja sekä yritysyhteyksiä on karsittu. Sijoituspalveluita on konsernissa vuoden 2020 aikana tarjonnut ainoastaan Privanet Securities Oy, ja konserniyhtiö PCM Holding Oy:n (ent. Privanet Capital Markets Oy) toimilupa peruttiin vuoden 2019 tehdyn hakemuksen mukaisesti lokakuussa 2020. Konserniyhtiö Noweco Management Oy sulautui emoyhtiöönsä Noweco Partners Oy:hyn, joka sai Finanssivalvonnalta luvan hallinnoimansa vaihtoehtorahaston markkinointiin, mutta sen liiketoiminta on toistaiseksi keskeytettynä. Lisäksi Yhtiö myi omistuksessaan olleet Iso-Roobertinkadulla sijaitsevan asuinhuoneiston sekä Rukalla sijaitsevan kiinteistön ja luopui omistusosuudestaan markkinointitoimisto Hansdotter Oy:ssä. Yhtiö poistettiin hakemuksensa perusteella Nordic Growth Market NGM AB:n ylläpitämältä Nordic SME -markkinapaikalta 13.3.2020. Kaupankäynti Yhtiön osakkeella jatkuu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Privanet Securities Oy:n organisaation rakenne muuttui tilikauden aikana siten, että yhtiö luopui sidonnaisasiamiesten käyttämisestä ja keskitti myyntitoimintonsa yhtiön pääkonttorissa Helsingissä työskenteleville yhtiön työntekijöille. Yhtiö päätti lakkauttaa myös Privanet Securities Oy:n Norjaan perustaman sivuliikkeen, jonka sulkemisprosessi on käynnissä, ja luopui omistusosuudestaan FundedByMe Finland Oy:ssä.

Konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 3,20 miljoonaa euroa (-1,01 miljoonaa euroa tilikaudella 2019). Sijoituspalvelutoiminnan tuotot muodostuivat ensisijaisesti Privanet Securities Oy:n jälkimarkkinapaikan välityspalkkiotuotoista, joiden määrä oli 1,24 miljoonaa euroa, arvopaperikaupan nettotuotoista, joiden määrä oli 0,56 miljoonaa euroa, sekä liiketoiminnan muista tuotoista, joiden määrä oli 0,99 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kuluista suurin osa oli hallintokuluja, joista henkilöstökulut olivat 1,78 miljoonaa euroa (2,68 miljoonaa euroa) ja muut hallintokulut 1,43 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa). Muut hallintokulut pienentyivät erityisesti markkinointi- ja IT-kuluissa saavutettujen säästöjen myötä, minkä lisäksi vertailukauden kuluissa näkyvät vuoden 2019 lopussa toteutetut kuluvaraukset. Muita keskeisiä kulueriä olivat myös konserniliikearvosta ja kehittämismenoista tehdyt poistot, joiden määrä oli 0,42 miljoonaa euroa, erityisesti erinäisistä vuokra- ja toimitilakustannuksista muodostuvat liiketoiminnan muut kulut, joiden määrä oli 0,53 miljoonaa euroa, sekä rahoitusvarojen arvonalentumiset, joiden määrä oli 0,55 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli yhteensä -1,95 miljoonaa euroa (-10,81 miljoonaa euroa). Erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tulosta rasittivat kertaluontoiset kuluerät, joita aiheutui esimerkiksi varainhoitoliiketoiminnan valmisteluun liittyvistä henkilöstö- ja konsultointikuluista sekä alaskirjauksista, joita jouduttiin tekemään koronaviruspandemian heikennettyä joidenkin Yhtiön taseessa olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden toimintaedellytyksiä.

Yhtiö on tilikauden aikana laskenut liikkeelle kaksi joukkovelkakirjalainaa sekä konsernin vakavaraisuuslaskennassa toissijaiseen pääomaan luettavan T2-lainan. Maaliskuussa liikkeelle lasketun kahden miljoonan euron joukkovelkakirjalainan maturiteetti on 27 kuukautta, ja syyskuussa liikkeelle lasketun kolmen miljoonan euron lainan maturiteetti kolme vuotta. Lainojen kuponkikorko on 5 %. Syyskuussa liikkeelle laskettu T2-laina on 5-vuotinen kahden miljoonan euron laina, jonka kuponkikorko on 10 %. Yhtiö maksoi tilikauden aikana takaisin kesäkuussa ja lokakuussa erääntyneet joukkovelkakirjalainat, joiden nimellisarvo oli yhteensä viisi miljoonaa euroa.

 

Osake ja osakkeenomistajat

Privanet Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä tilikaudella keskimäärin sekä tilikauden päättyessä oli 20 054 317, kun se tilikaudella 2019 oli keskimäärin 17 054 317 osaketta ja sen päättyessä 20 054 317 osaketta. Yhtiön kullakin osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet osinkoon sekä Yhtiön varoihin. Emoyhtiön osakepääoma 31.12.2020 oli 80 000 euroa ja oma pääoma 5,58 miljoonaa euroa.

Tilikauden lopussa Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat olivat Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kim Wiion määräysvaltayhteisö Mininvest Oy (omistusosuus 31,78 %), konsernin johtoryhmään kuuluva Jaakko Soini (omistusosuus 6,23 %) sekä Yhtiön toimitusjohtaja Riku Lindström määräysvaltayhteisöineen (omistusosuus yhteensä 6,11 %). Hallituksen ja johdon jäsenten osalta kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon kuuluivat myös hallituksen jäsen Sampsa Laineen ja johtoryhmän jäsen Kenneth Koivulan määräysvaltayhteisöt sekä talousjohtaja Mikael Westerlund. Konsernin johto, hallituksen jäsenet ja työntekijät omistivat tilikauden lopussa yhteensä 51,66 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

 

Riskienhallinta ja liiketoimintariskit

Vuonna 2020 konsernin toimintaympäristöön kohdistuva markkinariski on ollut korostuneessa asemassa koronaviruspandemian myötä. Suurimmat pandemian vaikutukset ovat kohdistuneet joidenkin Yhtiön taseessa olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden toimintaedellytyksiin, joiden muuttuessa Yhtiö on joutunut tekemään kertaluontoisia alaskirjauksia. Päivittäisen liiketoiminnan kannalta vaikutukset ovat kuitenkin jääneet maltillisiksi. Toimintaympäristön muutos teki konsernin asiakkaista hetkellisesti aiempaa varovaisia, mutta pandemian operatiiviselle toiminnalle aiheuttamat riskit on kyetty hallitsemaan hyvin esimerkiksi henkilöstön hajauttamisen myötä, eivätkä poikkeusolot ole merkittävästi haitanneet henkilöstön päivittäistä työskentelyä.

Finanssivalvonta määräsi 1.7.2020 tekemällään päätöksellä Yhtiön tytäryhtiö PCM Holding Oy:lle 450 000 euron suuruisen seuraamusmaksun sekä julkisen varoituksen vuosina 2015-2017 harjoitetusta Lapis Rakennus -konsernin yhtiöiden osakkeiden ja velkasitoumuksen markkinoinnista ja myynnistä. PCM valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle ja vaatii sen muuttamista seuraamusmaksun määräämiseen vaikuttaneiden perusteiden osalta. Lapis Rakennus Oy:n velkakirjojen markkinointia koskevat, PCM:n lokakuussa 2018 saamat vahingonkorvauskanteet eivät ole tilikauden loppuun mennessä edenneet suulliseen käsittelyyn. Myös Lapis-konsernin yhtiöiden konkurssiprosessit ovat edelleen kesken.

Konsernin liiketoiminta keskitettiin vuoden 2019 lopussa Privanet Securities Oy:n toimiluvan alle, ja PCM:n toimiluvasta luopuminen tuli Finanssivalvonnan päätöksellä voimaan lokakuussa 2020. PCM:n taseeseen tehtiin tuolloin myös kuluvaraus, joka kattaa mahdollisen seuraamusmaksun. Tilikaudella 2020 tehtiin myös 4,7 miljoonan euron alaskirjaus emoyhtiön taseessa olevien PCM:n tytäryhtiöosakkeiden arvoon. Alaskirjauksella ei ole konsernitason tulosvaikutusta, mutta se pienentää emoyhtiön oman pääoman määrää. Kaiken kaikkiaan Yhtiö arvioi, ettei Lapis-konsernia koskevaan, aiempien johtohenkilöiden aikaiseen liiketoimintaan liittyvillä oikeusprosesseilla ole olennaista vaikutusta konsernin nykyiseen liiketoimintaan tai tulokseen, eivätkä ne vaaranna liiketoiminnan jatkuvuutta, sillä ne kohdistuvat konsernin liiketoimintaa harjoittamattomaan yhtiöön.

 

Hallituksen esitys yhtiön tulosta ja omaa pääomaa koskeviksi toimenpiteiksi

Privanet Group Oyj:n tulos 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta oli -5 746 956,45 euroa ja emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 5 504 766,18 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

 

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Privanet Group Oyj päätti yhteistyössä Northern Star Partners Oy:n osakkeenomistajien kanssa peruuttaa yritysjärjestelyn, jossa sen oli määrä hankkia Northern Star Partnersin osakekanta ja laajentaa toimintaansa varainhoitopalveluihin. Privanet ja Northern Star Partners neuvottelevat liiketoimintayhteistyön jatkamisesta uudessa muodossa. Privanet Securities Oy:n tarkoituksena on aloittaa Northern Star Partnersin hallinnoimien rahastojen välittäminen asiakkailleen ja keskittyä strategiansa keskiössä olevaan rahoitusvälineiden välitykseen sähköisellä kaupankäyntialustallaan. Yhtiöiden tarkoituksena on tehdä yhteistyötä myös Northern Star Partnersin muiden varainhoitopalveluiden markkinoinnissa.

Lisäksi Privanet Group Oyj:n hallitus päätti päivittää konsernin strategiaa ja keskittyä jatkossa alustapohjaiseen rahoitusvälineiden välitysliiketoimintaan. Muutoksen myötä yhtiö aloitti koko konsernin henkilöstöä koskevat lomautukset, joiden tarkoituksena on sopeuttaa liiketoiminta uutta strategiaa vastaavaksi. Yhtiö arvioi henkilöstöresurssejaan kriittisesti ja pyrkii muuntamaan koko organisaation uutta strategiaa tukevaksi. Toistaiseksi voimassa olevien osa- ja kokoaikaisten lomautusten kautta yhtiö pyrkii löytämään optimaalisen organisaatiorakenteen, joka mahdollistaa liiketoiminnan jatkamisen kannattavasti. Alustapohjaisen toiminnan kautta yhtiöllä on aiempaa paremmat edellytykset tuoda uusia skaalautuvia lisäarvopalveluita sekä kohdeyhtiöiden että sijoittaja-asiakkaiden saataville valikoitujen yhteistyökumppaneiden kautta.

 

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiön päivitetty strategia mahdollistaa sille selvästi aiempaa kustannustehokkaamman toimintapohjan. Digitaalisen asiakasrajapinnan tehostuminen ja skaalautuva toimintamalli antavat aiempaa paremmat edellytykset välitystoiminnan kannattavalle kasvattamiselle. Samalla rakenteelliset edellytykset tuotetarjonnan joustavaan laajentamiseen paranevat olennaisesti. Yhtiö uskoo muutosten antavan edellytykset positiivisen liiketuloksen saavuttamiselle vuonna 2021.

 

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous

Privanet Group -konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 julkaistaan 12.3.2021 osoitteessa http://privanet.fi/privanet-group/financial-data. Privanet Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 20.4.2021. Kutsu sekä ilmoittautumisohjeet yhtiökokoukseen julkaistaan viimeistään 30.3.2021.

 

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.–30.6.2021 perjantaina 20.8.2021.

Yhteyshenkilöt
 • Kim Wiio, Hallituksen puheenjohtaja, Privanet Group Oyj, +358 (0)44 567 8964, kim.wiio@privanet.fi
 • Riku Lindström, toimitusjohtaja, Privanet Group Oyj, +358 (0)40 864 4483, riku.lindstrom@privanet.fi
Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi.

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866.

Liitteet
 • Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
 • Liite tilinpäätöstiedotteeseen 2020.pdf
Finnish

Andfjord Salmon AS: First pool hooked up

Andfjord Salmon has successfully installed the time-critical sections of the water outlet pipeline for the company’s first pool, meaning that the most central building-blocks of its flow-through system are now connected to the surrounding ocean at Andøya.

The water inlet pipeline, which is the main artery to the first salmon farming pool, was connected to the pool in mid-January.

“We are very pleased that the two most weather-dependent and time-critical installations have been completed. These installations bring us a major step closer towards function testing of the first pool, which will help further de-risk our build-out at Kvalnes and our technology solution in general,” says Martin Rasmussen, CEO of Andfjord Salmon™.

Some electrical and automation installations as well as installation of less time-critical pipeline connections remain before the first pool is ready for water testing.

The company’s flow-through technology, utilizing fresh seawater from the surrounding Andfjorden, is a key enabler towards reaching Andfjord Salmon’s objective of building the world's most fish-friendly and sustainable fish farm on land.

Andfjord Salmon has developed a flow-through system that will provide unique conditions for salmon farming on land. Without the use of energy, the pools fill themselves with seawater from a water depth of 160 meters. Organic biomass will be captured and recycled into growth products for agriculture.

ENDS

Contacts
 • Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +4797508345, bjarne.martinsen@andfjord.no
 • Martin Rasmussen, CEO, +47 975 08 665, +47 975 08 665, martin@andfjord.no
About Andfjord Salmon

Andfjord Salmon has developed an innovative and sustainable aquaculture concept for shore-based farming of Atlantic salmon. The company’s ambition is to build the world’s most sustainable aquaculture facility of its kind. The facility is escape-proof, lice-free and its highly filtered effluent avoids polluting marine life.

Located at Kvalnes on the island of Andøya on the Arctic archipelago of Vesterålen, Norway, the company’s first facility is currently under construction. The company holds a license for 10,000 tonnes maximum allowed biomass (MAB) for land-based farming of Atlantic salmon and has secured rights to land for a potential expansion of an additional 60,000 tonnes MAB production capacity. Further expansion is subject to the zoning of the land and granting of licenses.

Andfjord Salmon AS is listed on Euronext Growth under the ticker ANDF. www.andfjordsalmon.com

English

Morten Halager appointed new CFO of Valuer

Company Announcement No. 9-2021

Today, Valuer Holding A/S (“Valuer”) announces that the Board of Directors has appointed Morten Halager the new CFO with effect from 17 May 2021. Morten Halager succeeds Ellen Bente Schulz who, by mutual agreement, will leave Valuer by the end of March. CCO Martin Ernst will take over as interim CFO in the transition period until Morten Halager starts as CFO. 

Accordingly, the Excutive Board of Valuer comprises CEO Dennis Poulsen, CCO Martin Ernst and CFO Morten Halager, all three being registered as “direktion” (executive board members) in the CVR system of the Danish Business Authority.

Morten Halager's strong financial background includes positions as Senior Director of Corporate Finance of NKT Photonics and Finance Director of PwC. Morten has a successful track record of leading finance organisations as well as in-depth experience with capital markets and corporate finance.

Finn Peder Hove, Chairman of the Board of Directors of Valuer says:"I am very pleased that Morten Halager will be joining Valuer. Morten brings strong qualifications and a wealth of experience from his previous positions. Along with significant execution and management expertise, this makes him an excellent match for this position. I am confident that Morten will bring new valuable insights and ideas to our management team.”

“The appointment of Morten Halager as CFO completes the Executive Board of Valuer. With CEO Dennis Poulsen, CCO Martin Ernst and now CFO Morten Halager, Valuer will have a strong executive team that can execute on the growth strategy which is based on international expansion and the development of new services on the company’s market-leading innovation platform, and thus unfold Valuer's full potential”.

Morten Halager says:"I am very excited to join Valuer as the potential for value creation is significant, given the huge possibilities for Valuer's innovation platform. I look forward to partnering with Dennis Poulsen, Martin Ernst and the rest of the Valuer team to further develop the Valuer organisation and increase shareholder value.”

CV for Morten Halager

Age: 43 Nationality: DanishRecent previous positions:

 • 2018 - 2021: Senior Director of Corporate Finance, NKT Photonics
 • 2017 - 2018: Finance Director, PwC
 • 2012 - 2017: Senior Director of Global operations, Falck Safety Services
 • 2010 – 2011: Managing Director & VP of Finance. Falck Safety Services USA
 • 2006 – 2009: CFO – Falck Safety Services

Education:

 • Master of Science Degree in Business Economics and Auditing, Economics, CBS, 2004
 • Diploma Economics Financial and Management Accounting, CBS 2001

For further information:

Finn Peder Hove, ChairmanTel: +45 20 35 19 30email: finnpeder@gmail.com

Investor Relations contactSteffen HeegaardTel: +45 40 25 35 24shee@outlook.dk

Jesper Skaarup VestergaardCertified AdvisorGrant ThorntonTel: +45 31 79 90 00jesper.vestergaard@dk.gt.com

About Valuer

Valuer is a data-driven innovation platform for corporations, corporate ventures and venture funds. Through artificial intelligence the platform helps organisations assess and understand the intersections of new technologies and new business models at speed. For more information, please visit http://www.valuer.ai.

Contacts
 • Dennis Poulsen, CEO and Co-founder, +45 5115 9512, dp@valuer.ai
Attachments
 • Download announcement as PDF.pdf
English

Svea Ekonomi AB (publ) presenterar bokslutskommuniké 2020

Svea Ekonomi publicerar idag bokslutskommuniké för helåret 2020. Koncernens rörelseresultat uppgick till 609,8 MSEK (610,9), medan totalresultatet blev 993,3 MSEK (457,6).

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på Svea Ekonomis hemsida.

Efter ett år med pandemi känns det extra bra att vi klarat att göra ett fint resultat. Vi gör det tack vare ett fantastiskt engagemang hos våra anställda och att vi har nära relationer med våra kunder. Framför allt är det åtgärder under våren som gett effekt i resultaträkningen det andra halvåret, säger Lennart Ågren, CEO på Svea Ekonomi.

Vi inleder också detta året med fina siffror och vår förväntning är en fortsatt positiv utveckling. Som finansiell aktör är det angeläget att stå stabil i en tid som denna och kunna stötta företag och privatpersoner när de står inför utmaningar, säger Lennart Ågren, CEO på Svea Ekonomi.

Sammanfattning för koncernen jan-dec 2020 (jan-dec 2019):

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 255,3 MSEK (3 162,3)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,8% (2,5%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 609,8 MSEK (610,9)
 • Totalresultatet uppgick till 993,3 MSEK (457,6)
 • Utlåning till allmänheten uppgick till 17 718,1 MSEK (17 210,6)
 • Inlåning från allmänheten uppgick till 20 916,0 MSEK (20 617,5)
Legal disclaimer

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svea Ekonomi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2021.

Kontakter
 • Karin Siegfrid, CFO, 08-735 90 00, karin.siegfrid@svea.com
 • Lennart Ågren, VD, 08-735 90 00, lennart.agren@svea.com
Om Svea Ekonomi AB (publ)

Svea Ekonomi är en koncern med finansiell verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med nära 40 års erfarenhet av att hjälpa företag med deras likviditet är Svea ett naturligt val för många företagare när de behöver en finansieringspartner. Sveas vision är att vara en ledande finansiell aktör i Europa.

Bilagor
 • Ladda ned som PDF.pdf
Swedish

Aqua Bio Technology ASA: Distribution agreement signed for New Zealand and Australia

Aqua Bio Technology ASA (ABT) has today signed an exclusive distribution agreement with Moana Active Skincare Limited for New Zealand and Australia. As informed in the stock exchange announcement on 10 September 2020, ABT retains its local presence and knowledge through the conclusion of an agreement with Moana Skincare New Zealand Limited. The duration of the agreement is three years.

"We are pleased to have entered into an exclusive distribution agreement for New Zealand and Australia. With this agreement, we are confident that the continuation of marketing activities in the region will be taken care of. The fact that the company's CEO is also a social entrepreneur in Downlights, a company who works with people with Down syndrome and intellectual / learning disabilities, adds an extra positive dimension to the collaboration that ABT values, says Espen Kvale, CEO of Aqua Bio Technology ASA.

“We are proud and enthusiastic to be able to continue and further develop Moana Skincare and its position in New Zealand and Australia. Moana Skincare, as a certified organic skin care series, is a series we are well acquainted with from the past and will be important in Moana Active Skincare Limited's continued growth in the region, "said Jennifer Del Bel, CEO of Moana Active Skincare Limited.

For further information, please contact Espen Kvale, CEO, telephone +47 916 28 092

Aqua Bio Technology (ABT) is developing and commercializing sustainable biotechnology for use in skin care products. ABT's cosmetics ingredients are effective and they provide the cosmetics industry with natural alternatives to traditional ingredients. ABT is also marketing and distributing natural skin care products developed by partners towards consumers and professional users.  ABT's focus on commercialization and development of natural ingredients and natural skin care products has been, and will continue to be, an important part of the company's strategy going forward. Aqua Bio Technology is listed on Euronext Expand.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

 

Disclaimer

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section of 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Contacts
 • Espen Kvale, CEO, +47 916 28 092, espen.kvale@aquabiotech.no
About Aqua Bio Technology ASA

Aqua Bio Technology (ABT) is developing and commercializing sustainablebiotechnology for use in skin care products. ABT's cosmetics ingredients arehighly effective and they provide the cosmetics industry with naturalalternatives to traditional ingredients. ABT is also marketing and distributingnatural skin care products developed by partners towards consumers andprofessional users. Aqua Bio Technology is listed on Euronext Expand.

Attachments
 • Download announcement as PDF.pdf
English, Norwegian

Release of annual report 2020.

Company announcement no. 13 – 2021 Copenhagen, the 25th of February 2021

Today the management and board of directors have approved the 2020 annual report and propose the report for final approval at the company’s general assembly meeting on Thursday the 11th of March 2021.

FINANCIAL REPORT: Annual Report 2020 [January 1st – December 31st, 2020]The report has been audited by Deloitte.HIGHLIGHTS

 • Revenue: DKK 6.789.942
 • Revenue + other income: DKK 7.114.787
 • Staff cost: DKK - 5.999.564
 • Operating profit/loss: DKK - 5.952.342
 • Equity: DKK 11.828.570
 • NASDAQ First North IPO successfully completed.
 • Inquiries and dialogue with new and current customers are returning to levels as before COVID-19.
 • Pipeline for 2021 looks promising.

MANAGEMENT REVIEW

The financial year 2020 has, for better or worse, been absolutely extraordinary. A listing of the company in the midst of a global COVID-19 crisis has partly strengthened the capital base but has also put a temporary stick in the wheel of the ambitious growth strategy outlined in connection with the Initial Public Offering.

The development of the company’s revenue is characterized by a global lock-down within virtually all of the company's core customer segments, but still lands within the most recently reported revenue guidance.

Despite the global epidemic situation, the company has continued its aggressive investment in innovation, development of new products, establishment of strategic partnerships, building of a global distribution network, scaling in the number of employees and of the company's organization. All these simultaneous initiatives have resulted in earnings, slightly below the most recently announced earnings guidance.

With a strengthened capital base and a tremendous investment in the company's future platform, we consider the year's result to be satisfactory.

FUTURE OUTLOOK AND GUIDANCEThe management retains the 2021 guidance of:Revenue: DKK 16.000.000 – 20.000.000. EBIT: DKK -2.000.000 - 0

 

----------///----------

SELSKABSMEDDELELSE

Fremlæggelse af årsregnskab 2020.

Selskabsmeddelelse nr. 13 – 2021København d. 25. februar 2021

 

Direktion og bestyrelse har idag godkendt årsregnskab for 2020 og indstiller det til endelig godkendelse på selskabets generalforsamling torsdag d. 11. marts 2021.

FINANSIEL RAPPORT: Årsregnskab 2020 [1. januar – 31. december 2020]Årsrapporten er revideret af Deloitte.HIGHLIGHTS

 • Kerneomsætning: DKK 6.789.942
 • Kerneomsætning + øvrige indtægter: DKK 7.114.787
 • Personale omkostninger: DKK - 5.999.564
 • Operating profit/loss: DKK - 5.952.342
 • Egenkapital: DKK 11.828.570
 • Børsnotering på NASDAQ First North succesfuldt gennemført.
 • Henvendelser og dialog med nye og bestående kunder er ved at vende tilbage til et aktivitetsniveau som før COVID-19.
 • Pipeline for 2021 ser lovende ud.

MANAGEMENT REVIEW

Regnskabsåret 2020 har på godt og ondt været helt ekstraordinært. En børsnotering af selskabet midt i en global COVID-19 krise har dels styrket kapitalgrundlaget, men har også sat en midlertidig kæp i hjulet på den ambitiøse vækststrategi, der var skitseret i forbindelse med det offentlige udbud.

Regnskabets omsætning bærer præg af en global lock-down indenfor stort set alle selskabets kundesegmenter, men lander alligevel indenfor senest oplyst omsætnings-guidance.

Til trods for den globale epidemi-situation har virksomheden fortsat sin aggressive investering i innovation, udvikling af nye produkter, etablering af strategiske partnerskaber, opbygning af et globalt distributionsnetværk, skalering i antallet af medarbejdere samt af selskabets organisation. Alle disse simultane tiltag har bevirket at selskabets indtjening ender lidt under senest oplyst indtjenings-guidance.

Med styrket kapitalgrundlag og en voldsom investering i selskabets fremtidige platform betragter vi årets resultat som tilfredsstillende.

FREMTIDIGT OUTLOOK OG GUIDANCELedelsen fastholder sin 2021 guidance på:Omsætning: DKK 16.000.000 – 20.000.000. EBIT: DKK -2.000.000 - 0

 

----------///----------CONTACT INFORMATION | KONTAKT INFORMATION:Company | Selskab:FOM Technologies A/SCEO Michael StadiTlf: +45 20 66 60 44E-mail: ms@fomtechnologies.comwww.fomtechnologies.comCertified Advisor | Certified Advisor:Norden CEF ApSUlrich VengeTlf: +45 31 19 45 56E-mail: uv@nordencef.dkwww.nordencef.dkCommunication | Kommunikation:Gullev & Co. ApSBoris GullevTlf: +45 31 39 79 99E-mail: borisgullev@gmail.comwww.gullev.co

Contacts
 • Michael Stadi, CEO, +45 20 66 60 44, ms@fomtechnologies.com
Attachments
 • Download announcement as PDF.pdf
 • FOM_Annual report 2020_S.pdf
English

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2020 - 31.12.2020

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2020 - 31.12.2020Tilintarkastamaton

 

Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 2 919 tuhatta euroa (edellinen tilikausi 3 418 tuhatta euroa). Liikevaihdon lasku johtuu pääosin ajoneuvoa vastaan myönnettyjen luottojen määrän vähenemisestä.

Tilikauden voitto ennen veroja oli 552 tuhatta euroa (355 tuhatta euroa). Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 441 tuhatta euroa (284 tuhatta euroa).

Kaikki keskeiset tulonlähteet jatkoivat kasvamistaan myönnettyjen laina- ja rahoitussopimusten määrän kasvettua.  Kasvun mahdollistavan lisärahoituksen myötä, rahoituskulut ovat kasvaneet edellisvuodesta.

Tilikauden rahoitustoiminnan kate oli kaikkiaan 1 620 tuhatta euroa (ed. tilikausi 1 364 tuhatta euroa).

Yhtiön tilikauden tuloslaskelmaan sisältyy 254 tuhatta euroa kertaluonteisia strukturointikuluja, juridisia kuluja sekä muita kuluja liittyen joukkovelkakirjaemissioon 5.4.2019. Luottotappioita tilikaudella syntyi nettomääräisesti 339 tuhatta euroa.

Taseen loppusumma oli 32 844 tuhatta euroa (29 161 tuhatta euroa), josta omaa pääomaa oli yhteensä 3 507 tuhatta euroa (3 066 tuhatta euroa).

Yhtiöllä on pääomalainaa yhteensä 1 000 tuhatta euroa, jonka ovat myöntäneet Oma Säästöpankki Oyj sekä Elite Sijoitus Oy. Pääomalainat lasketaan omaan pääomaan kuuluviksi.

 

 

 

 1-12/2020

 1-12/2019

Liikevaihto (1000 €)

2 919

3 418

Liikevoitto (1000 €)

-299

-336

% Liikevaihdosta

-10,2 %

-9,8 %

Voitto ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja (1000 €)

552

355

Tilikauden tulos (1000 €)

441

284

% Liikevaihdosta

15,1 %

8,3 %

Omavaraisuusaste

10,7 %

10,5 %

(Oma pääoma+Pääomalainat

    /Taseen loppusumma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimitusjohtaja Timo Järvinen:

 

Käytetyillä autoilla voimakas kysyntä Covid 19 -viruksesta huolimatta

Keväällä 2020 Covid 19 -viruksen aiheuttaman pandemian puhkeaminen on vaikuttanut myönteisesti asiakkaiden kysyntään käytetyistä autoista, kun kuluttajat etsivät vaihtoehtoa julkiselle liikenteelle. SAV rahoittaa 6-20-vuotiaita käytettyjä ajoneuvoja työssäkäyville asiakkaille. Autot ovat välttämättömyys näiden asiakkaiden arjessa, mukaan lukien liikkuminen työpaikan ja kodin välillä.

 

Yhtiön seuraava puolivuosikatsaus 1-6/2021 julkaistaan 25.8.2021.

 

 

 

 

LisätietojaToimitusjohtaja Timo Järvinen, puh. +358 50 547 0007, timo.jarvinen@savrahoitus.fi

 

 

 

 

SAV-Rahoitus Oyj

 1-12/2020

 1-12/2019

Liikevaihto, tuhatta euroa

2 919

3 418

   Liiketoiminnan muut tuotot

9

1

   Materiaalit ja palvelut

      Aineet, tarvikkeet ja tavarat

         400, Ostot tilikauden aikana

-1 422

-2 174

         440, Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

98

181

      445, Ulkopuoliset palvelut

-58

-33

   Materiaalit ja palvelut yhteensä

-1 382

-2 026

   Henkilöstökulut

      Palkat ja palkkiot

-391

-329

      600, Eläkekulut

-52

-41

      630, Muut henkilösivukulut

-13

-10

   Henkilöstökulut yhteensä

-456

-380

   Poistot ja arvonalentumiset

      680, Suunnitelman mukaiset poistot

-39

-33

   Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-39

-33

   Liiketoiminnan muut kulut

-1 349

-1 316

Liikevoitto (-tappio)

-299

-336

   Rahoitustuotot ja -kulut

      Muut korko- ja rahoitustuotot

         916, Muilta

2 295

1 729

      Korkokulut ja muut rahoituskulut

         944, Muille

-1 445

-1 038

   Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

850

691

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

552

355

   Tilinpäätössiirrot

   Tilinpäätössiirrot yhteensä

0

0

   Tuloverot

-110

-71

Tilikauden voitto (tappio)

441

284

 

 

 

30.12.2020

31.12.2019

VASTAAVAA, tuhatta euroa

Pysyvät vastaavat

   Aineettomat hyödykkeet yhteensä

83

92

   Aineelliset hyödykkeet yhteensä

16

39

   Sijoitukset yhteensä

0

6

Pysyvät vastaavat yhteensä

99

137

Vaihtuvat Vastaavat

   Vaihto-omaisuus yhteensä

387

303

   Saamiset

      Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

20 381

18 224

      Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

11 930

10 099

   Saamiset yhteensä

30 933

28 323

   Rahat ja pankkisaamiset

48

398

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

32 745

29 024

VASTAAVAA YHTEENSÄ

32 844

29 161

VASTATTAVAA, tuhatta euroa

Oma pääoma

   Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma

100

100

   Muut rahastot

1 388

1 388

   Edellisten tilikausien voitto (tappio)

578

294

Tilikauden tulos

441

284

Oma pääoma yhteensä

2 507

2 066

Vieras pääoma

      Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

17 061

15 314

      Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

13 276

11 782

Vieras pääoma yhteensä

30 337

27 096

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

32 844

29 161

 

 

 

RAHOITUSLASKELMA, tuhatta euroa

 1-12/2020

 1-12/2019

Liiketoiminnan rahavirta

     Liikevoitto/tappio

-299

-336

     Oikaisut liikevoittoon

     Suunnitelman mukaiset poistot

39

33

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-260

-303

Käyttöpääoman muutos

     Pitkäaikaiset saamiset, lisäys/vähennys

-2 156

-7 049

     Lyhytaikaiset saamiset, lisäys/vähennys

-1 831

-3 311

     Vaihto-omaisuus, lisäys/vähennys

-84

-163

     Korottomat lyhytaik. Velat, lisäys/vähennys

45

164

Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-4 286

-10 662

     Maksetut korot

-1 445

-1 038

     Saadut korot

2 295

1 729

     Maksetut verot

-110

-71

Liiketoiminnan rahavirta

-3 546

-10 043

Investointien rahavirta

     Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

6

-101

     Sijoituksiin liittyvät alaskirjaukset

-6

0

Investointien rahavirta

0

-101

Rahoituksen rahavirta

     Lyhytaikaiset lainat, lisäys

1 449

9 401

     Lyhytaikaiset lainat, vähennys

     Pitkäaikaisten lainojen lisäys

1 747

1 202

     Pitkäaikaisten lainojen vähennys

     Maksetut osingot

0

-122

Rahoituksen rahavirta

3 196

10 481

Rahavarojen muutos

-350

337

Rahavarat kauden alussa

398

61

Rahavarat kauden lopussa

48

398

 

 

 

YHTIÖN OMAN PÄÄOMAN

 1-12/2020

 1-12/2019

MUUTOKSET, tuhatta euroa

 

 

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma tilikauden alussa

100

100

Osakepääoman muutos

0

0

Osakepääoma tilikauden lopussa

100

100

Sidottu oma pääoma yhteensä

100

100

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa

1 388

1 388

Sijoitetukset vapaan oman pääoman rahastoon

0

0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa

1 388

1 388

Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden alussa

294

0

Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden lopussa

578

294

Tilikauden voitto (tappio)

441

284

Pääomalainat

1 000

1 000

Vapaa oma pääoma yhteensä

3 407

2 966

Oma pääoma yhteensä

3 507

3 066

 

Yhteyshenkilöt
 • Timo Järvinen, toimitusjohtaja, +358 50 547 0007, timo.jarvinen@savrahoitus.fi
Tietoja julkaisijasta SAV-Rahoitus Oyj

SAV-Rahoitus Oyj palvelee sekä yksityisiä kuluttajia että autokauppaa. Yksityishenkilöille myönnämme lainaa ajoneuvoa vastaan sekä rahoitusta käytettyjen ajoneuvojen ostamiseen. Yhtiöllä on noin 400 yhteistyöautoliikettä ympäri Suomea. SAV-Rahoitus Oyj sijaitsee Helsingin keskustassa, jossa palvelemme asiakkaitamme sopimuksiin ja niiden hoitoon liittyvissä asioissa.

Sähköisen asioinnin avulla voimme palvella kuluttaja- ja autoliikeasiakkaita kaikkialla Suomessa. SAV-Rahoitus Oyj on suomalainen ja suomalaisomisteinen julkinen osakeyhtiö, jonka liikevaihto oli viimeisen tilinpäätöksen (1.1.2019 -31.12.2019) mukaan 3,42 miljoona euroa ja taseen loppusumma 29,16 miljoonaa euroa. Omavaraisuusasteemme on 10,5 %. Elite Sijoitus Oy sekä Oma Säästöpankki Oyj omistavat 99,49 % SAV-Rahoitus Oyj:n osakkeista. Elite Sijoituksen osuus osakkeista on 48,75 % ja Oma Säästöpankin osuus 50,74 %.

Liitteet
 • Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
Finnish

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus – Opdaterede investoroplysninger

Formuepleje A/S har dags dato offentliggjort ajourførte investoroplysninger i henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. for Kapitalforeningen Formuepleje Fokus.

Investoroplysningerne er tilrettet med finanskalender og formuetal for 2020. Endvidere er der sket opdatering af afsnittet om investeringspolitik, strategi og investeringsområde, afsnittet om afkast og tabsrisikoindeks samt afsnittet om væsentlige aftaler og omkostningsforhold.

Endelig er der foretaget en række mindre redaktionelle ændringer.

De ajourførte investoroplysninger er vedlagt denne meddelelse, samt tilgængelige på www.formuepleje.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

Med venlig hilsen

                                   

Søren Astrup, direktør                                                              

Formuepleje A/S

Kontakter
 • Søren Astrup, Direktør, 87 46 49 20, sa@formuepleje.dk
Om Kapitalforeningen Formuepleje Fokus

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus er stiftet den 10. juli 2013. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 35401326 og Finanstilsynet med FT-nr. 24.027. Foreningens Forvalter er Formuepleje A/S. Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.

Vedhæftninger
 • 2021-02-25 - Selskabsmeddelelse_KF Fokus_Opdaterede investoroplysninger.pdf
 • 2021-02-25 - Investoroplysninger - KF Fokus - Final.PDF
Danish

Kapitalforeningen Formuepleje Pareto – Opdaterede investoroplysninger

Formuepleje A/S har dags dato offentliggjort ajourførte investoroplysninger i henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. for Kapitalforeningen Formuepleje Pareto.

Investoroplysningerne er tilrettet med finanskalender og formuetal for 2020. Endvidere er der sket opdatering af afsnittet om investeringspolitik, strategi og investeringsområde, afsnittet om afkast og tabsrisikoindeks samt afsnittet om væsentlige aftaler og omkostningsforhold.

Endelig er der foretaget en række mindre redaktionelle ændringer.

De ajourførte investoroplysninger er vedlagt denne meddelelse, samt tilgængelige på www.formuepleje.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

 

Med venlig hilsen

                                   

Søren Astrup, direktør                                                              

Formuepleje A/S

 

 

 

Kontakter
 • Søren Astrup, Direktør, 87 46 49 20, sa@formuepleje.dk
Om Kapitalforeningen Formuepleje Pareto

Kapitalforeningen Formuepleje Pareto er stiftet den 10. juli 2013. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 35401385 og Finanstilsynet med FT-nr. 24.025. Foreningens Forvalter er Formuepleje A/S. Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.

Vedhæftninger
 • 2021-02-25 - Selskabsmeddelelse_KF Pareto_Opdaterede investoroplysninger.pdf
 • 2021-02-24 - Investoroplysninger - KF Pareto_Final.PDF
Danish

Kapitalforeningen Formuepleje Penta – Opdaterede investoroplysninger

Formuepleje A/S har dags dato offentliggjort ajourførte investoroplysninger i henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. for Kapitalforeningen Formuepleje Penta.

Investoroplysningerne er tilrettet med finanskalender og formuetal for 2020. Endvidere er der sket opdatering af afsnittet om investeringspolitik, strategi og investeringsområde, afsnittet om afkast og tabsrisikoindeks samt afsnittet om væsentlige aftaler og omkostningsforhold.

Endelig er der foretaget en række mindre redaktionelle ændringer.

De ajourførte investoroplysninger er vedlagt denne meddelelse, samt tilgængelige på www.formuepleje.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

  

Med venlig hilsen

                                   

Søren Astrup, direktør                                                              

Formuepleje A/S

 

 

Kontakter
 • Søren Astrup, Direktør, 87 46 49 20, sa@formuepleje.dk
Om Kapitalforeningen Formuepleje Penta

Kapitalforeningen Formuepleje Penta er stiftet den 10. juli 2013. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 35401407 og Finanstilsynet med FT-nr. 24.024. Foreningens Forvalter er Formuepleje A/S. Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.

Vedhæftninger
 • 2021-02-25 - Selskabsmeddelelse_KF Penta_Opdaterede investoroplysninger.pdf
 • 2021-02-25 - Investoroplysninger - KF Penta - Final.PDF
Danish

Kapitalforeningen Formuepleje Safe – Opdaterede investoroplysninger

Formuepleje A/S har dags dato offentliggjort ajourførte investoroplysninger i henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. for Kapitalforeningen Formuepleje Safe.

Investoroplysningerne er tilrettet med finanskalender og formuetal for 2020. Endvidere er der sket opdatering af afsnittet om investeringspolitik, strategi og investeringsområde, afsnittet om afkast og tabsrisikoindeks samt afsnittet om væsentlige aftaler og omkostningsforhold.

Endelig er der foretaget en række mindre redaktionelle ændringer.

De ajourførte investoroplysninger er vedlagt denne meddelelse, samt tilgængelige på www.formuepleje.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

 

Med venlig hilsen

                                   

Søren Astrup, direktør                                                              

Formuepleje A/S

 

Kontakter
 • Søren Astrup, Direktør, 87 46 49 20, sa@formuepleje.dk
Om Kapitalforeningen Formuepleje Safe

Kapitalforeningen Formuepleje Safe er stiftet den 10. juli 2013. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 35401431 og Finanstilsynet med FT-nr. 24.026. Foreningens Forvalter er Formuepleje A/S. Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.

Vedhæftninger
 • 2021-02-25 - Selskabsmeddelelse_KF Safe_Opdaterede investoroplysninger.pdf
 • 2021-02-25- Investoroplysninger - KF Safe - Final.PDF
Danish

Kapitalforeningen Formuepleje Epikur – Opdaterede investoroplysninger

Formuepleje A/S har dags dato offentliggjort ajourførte investoroplysninger i henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur.

Investoroplysningerne er tilrettet med finanskalender og formuetal for 2020. Endvidere er der sket opdatering af afsnittet om investeringspolitik, strategi og investeringsområde, afsnittet om afkast og tabsrisikoindeks samt afsnittet om væsentlige aftaler og omkostningsforhold.

Endelig er der foretaget en række mindre redaktionelle ændringer.

De ajourførte investoroplysninger er vedlagt denne meddelelse, samt tilgængelige på www.formuepleje.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

 

Med venlig hilsen

                                   

Søren Astrup, direktør                                                              

Formuepleje A/S

Kontakter
 • Søren Astrup, Direktør, 87 46 49 20, sa@formuepleje.dk
Om Kapitalforeningen Formuepleje Epikur

Kapitalforeningen Formuepleje Epikur er stiftet den 10. juli 2013. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 35401288 og Finanstilsynet med FT-nr. 24.029. Foreningens Forvalter er Formuepleje A/S. Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.

Vedhæftninger
 • 2021-02-25 - Selskabsmeddelelse_KF Epikur_Opdaterede investoroplysninger.pdf
 • 2021-02-25 - Investoroplysninger - KF Epikur - Final.PDF
Danish

Sunborn Finance Oyj: INTERIM REPORT FOR OCTOBER - DECEMBER 2020

Sunborn Finance Oyj: INTERIM REPORT FOR OCTOBER - DECEMBER 2020

STOCK EXCHANGE RELEASE

This is a summary of the Q4 2020 interim financial report. The complete report is attached to this release and is also available at www.sunborn.com/press/

Key Figures (IFRS) - Issuer Sunborn Finance Oyj

 

 

 

 

 

 

 

EUR thousand

Q4 / 2020

1 Oct –

31 Dec 2020

Q4 / 2019

1 Oct –

31 Dec 2019

 

1 Jan –

31 Dec 2020

 

1 Jan –

31 Dec 2019

 

Revenue

344

906

3 060

3 625

 

EBITDA

122

723

2 190

2 806

 

Investment property (Spa Hotels)

 

 

61 820

65 914

 

Total equity

 

 

2 587

6 909

 

Bond

 

 

49 616

49 130

 

Sunborn Finance Oyj Financial summary 1 October – 31 December 2020 

Sunborn Finance revenue consists of fixed lease income from the operator and other services income. Total income 10-12/2020 was 0.34 M€ (10-12/2019 0.90 M€) including two-month Covid-19 lease waiver. Other services income refers to personnel costs for facility services and is a cost/income neutral line item.

The quarter started well with October performance close to the previous year levels and strong pre-bookings going forward. The mood changed rapidly in November as restrictions for public gatherings and hospitality were yet again imposed. While the business environment was difficult and sales fell well below 2019 figures for the whole Q4, our hotels performed well above national hotel averages. Naantali Spa performed 60 % over the national average and Ruissalo +34 %, both proving their strong market positioning. The Operator Q4 revenue fell to €4.4 M (€6.9 M) and EBITDA was €0.74 M (€1.1 M).

According to December valuation reports the value of the Spa hotels is at Naantali Spa 52.2 M€ and at Ruissalo Spa 26.9 M€ (1/3 of Ruissalo Spa is owned by Sunborn Finance and shown as its assets).

Business environment

The continuing Covid-19 restrictions continue to negatively impact especially international travel and corporate business.

Notable during the reporting period and estimated future development

Naantali Spa won the prestigious title of Finland’s Leading Hotel second time in a row at the 2020 World Travel Awards in the beginning of November. In addition, the new, duplex theme suites won the title of Finland’s Leading Hotel Suite.

Short-term risks and uncertainties

Prolonged Covid-19 restrictions could further impact the Company’s business through continued negative impact on the operator. The impact of the unprecedented crisis is difficult to predict and it is unknown when the recovery of the affected businesses will take place. The latest valuation of the properties shows a reduction in the fair value of the hotels the Company holds as investment property and the pandemic may further impact the fair value.

 

Sunborn Finance OyjBoard of Directors

For additional information, please contact:

Sunborn Group Executive Director Hans Niemi, hans.niemi@sunborn.com

Sunborn Group CFO Niina Stade, niina.stade@sunborn.com

DISTRIBUTION:Nasdaq Helsinkiwww.sunborn.com/press/

Sunborn Group in brief

Sunborn is over 40 year old, privately owned company based in Finland, with decades of experience in the hospitality sector. Our focus is on the development of luxury spa and yacht hotels, restaurants and other high-quality property.

Sunborn is present at the moment in Finland, Denmark, United Kingdom and Gibraltar. Operations vary from spa resorts and residential communities to hotels and yacht hotels, restaurants, and catering operations in the best locations.

www.sunborn.com

Disclaimer

The information contained in this release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities of Sunborn Finance Oyj in any jurisdiction.

 

 

Attachments
 • Download announcement as PDF.pdf
 • Sunborn Finance Q4 2020.pdf
English

SUNBORN GIBRALTAR LTD: INTERIM REPORT FOR OCTOBER – DECEMBER 2020

SUNBORN GIBRALTAR LTD

INTERIM REPORT FOR OCTOBER – DECEMBER 2020

STOCK EXCHANGE RELEASE

This is a summary of the Q4 2020 interim financial report. The complete report is attached to this release and is also available at www.sunborn.com/press/

Key Figures (IFRS) - Issuer Sunborn Gibraltar Ltd

Sunborn Gibraltar Ltd Financial summary 1 October – 31 December 2020

The operations in Q4 continued under Covid-19 impact. The Issuer Sunborn Gibraltar Ltd receives lease income from the Operator. Lease income in Q4 was £795 K (£795K in Q4 2019).

Operator Sunborn Gibraltar Resort Q4 revenue was £1.15M (£2.3M) and EBITDAR was £0.32M (£0.5M), a good result considering the challenging negative business environment in the quarter. Strong sales in October and stringent cost controls sustained Q4 operational EBITDAR positive. October performance was excellent and pre-bookings for November and December were at good levels until a swift deterioration in the business environment in Gibraltar due to Covid-19.

The value of the Yacht hotel is at €110.6M based on the latest valuation report dated June 2020.  Parent entity Sunborn International Oy converted £5,000,000 of debt to equity.

Business environment

The Covid-19 business environment continues to impact the underlying hotel operation.

Positively, there are new airline routes and carriers coming to Gibraltar. Leisure travel from UK is expected to rebound towards the summer and pre-bookings are showing good level of demand. The period leading up to the summer will however be difficult and business levels unpredictable.

Notable events during and after the end of the reporting period and estimate future development

Pandemic related restrictions on normal business operation in Gibraltar started in March and many policy decisions by government continued in Q4. The first quarter of 2021 has begun under worsening circumstances where the FCDO continues to ban non-essential travel and local government restrictions are in place on restaurants and events.

While the Covid-19 situation is an unprecedented scenario, the management is confident the property is well placed to continue operations normally upon the lifting of prohibitive restrictions regardless of the subsequent changes in the operating environment. 

UK has officially left the EU 31.12.2020. Gibraltar, UK and Spain are in process of ratifying an in-principle agreement allowing Gibraltar to form part of Schengen travel zone. Management views this as a major positive step in development of future tourism and travel in Gibraltar. 

Parent entity Sunborn International Oy converted £5,000,000 of debt to equity.

Short-term risks and uncertainties

Prolonged Covid -19 restrictions could further impact the Company’s business through continued negative impact on the operator. The impact of the unprecedented crisis is difficult to predict, and it is unknown when the recovery of the affected businesses will take place. Prolonged crisis could also in the long term impact the fair value of the yacht hotel the Company holds as investment property. 

Sunborn Gibraltar LtdBoard of Directors

For additional information, please contact:

Sunborn Group Executive Director Hans Niemi, hans.niemi@sunborn.com

DISTRIBUTION:Nasdaq HelsinkiNasdaq Stockholmwww.sunborn.com/press/

Sunborn Group in brief

Sunborn is over 40 years old, privately owned company based in Finland, with decades of experience in the hospitality sector. Our focus is on the development of luxury spa and yacht hotels, restaurants and other high-quality property.

Sunborn is present at the moment in Finland, Denmark, United Kingdom and Gibraltar. Operations vary from spa resorts and residential communities to hotels and yacht hotels, restaurants, and catering operations in the best locations.

www.sunborn.com

Disclaimer

The information contained in this release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities of Sunborn Gibraltar Plc in any jurisdiction.

Attachments
 • Download announcement as PDF.pdf
 • Financial Statements Sunborn Gibraltar Ltd Q4 2020.pdf
English

Cyviz AS Q4 2020 report

Cyviz AS (CYVIZ) reports Q4 2020 revenues of NOK 58 million, order intake of NOK 56 million and EBITDA of NOK -2.4 million.

Q4 2020 highlights
 • Cyviz was listed on Euronext Growth at Oslo Stock Exchange on December 18, 2020.
 • Raised NOK 66 million in new capital and converted NOK 83 million of loans to shares
 • NOK 97 million in available credit and cash at hand at the end of the quarter.
 • Covid-19 continued to have a negative impact on the activity in Q4 but showed a notable improvement from 1H.
 • Awarded contracts valued at NOK 17 million from a global Fortune 500 customer and NOK 23 million from the U.S. Department of Defense. The customers are continuing to invest in their standardization on Cyviz solutions.
 • Cost reduction initiatives helped balance lower revenues.
 • Initiated eleven strategic initiatives to scale up the business, drive growth and strengthen the product development efforts with a cloud-based platform, cloud services and software.

Espen Gylvik, CEO of Cyviz comments:

"Q4, like the rest of 2020, was challenging, but we saw a positive development in 2H 2020 with an increased pipeline and a 66% higher order intake than in 1H 2020. We are tracking well against our financial and operational goals and we have several important strategic initiatives that will enable Cyviz to grow and improve profitability at the projected pace.”

Disclaimer

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

Contacts
 • Espen Gylvik, CEO, Cyviz AS, +4791330644, espen.gylvik@cyviz.com
About Cyviz

Cyviz is a global technology provider for standardized conference rooms, control rooms and experience centers. Since 1998, Cyviz has empowered the digital workforce to connect, visualize, and collaborate on their critical data. The IT-driven turnkey solutions are easy to deploy, manage and support.  Cyviz serves global enterprises and governments with the highest requirements for usability, security and quality, that engage people, encourage collaboration, and accelerate decision-making.

cyviz.com

Attachments
 • Cyviz Q4 2020 Report.pdf
English

Positive performance driven by strategic initiatives in a challenging year

Divestment of Danish business expected to bring extraordinary dividends of DKK 700m in 2021–2023

Announcement no. 6/2021

“We’re pleased that we succeeded in delivering strong financial results in 2020 despite the challenging and volatile economic climate caused by the pandemic. In particular, we’re proud that we’ve harvested the benefits of the strategic initiatives we implemented in December 2019, which were intended to strike a better balance between our costs and our earnings. At the end of the year, we signed a satisfactory agreement to sell the Group’s Danish business, and going forward, we intend to focus on the Faroese and Greenlandic markets and to create positive customer experiences, profitable growth and long-term value for all our stakeholders,” said BankNordik CEO Árni Ellefsen.

“As a major financial player in the Faroes and Greenland, we’re in a position to contribute to the green transition in the communities in which we operate, and we're very happy to shoulder that responsibility. As part of our efforts to build a more sustainable business, we’ve begun to measure the Group’s performance on environmental, social and governance issues using ESG performance indicators. The biggest difference we can make in this context is by encouraging and supporting our customers in making sustainable choices. We already offer financial services that make it attractive for our customers to choose green alternatives and, going forward, we plan to further develop our advisory services and products in this area. In other words, we want to contribute to a sustainable society both through our own business operations and through our customer relationships,” said Ellefsen.

Highlights of BankNordik's annual report for 2020:

FY 2020 vs FY 2019

 • BankNordik reported operating profit before impairment of DKK 149m in 2020, a DKK 28m improvement on 2019.
  • Net interest income was up by DKK 28m, driven by the extended use of negative interest rates.
  • Fee and commission income was up by DKK 4m in 2020, mainly due to greater customer activity.
  • Net income from insurance activities was down by DKK 7m compared with 2019 due to higher claims expenses.
 • Operating costs were down by DKK 12m to DKK 238m, mainly as a result of a lower headcount and general cost management.
 • BankNordik made a net reversal of impairment losses DKK 5m in 2020, against a net reversal of DKK 69m in 2019. Impairment charges for 2020 include a management estimate of DKK 52m.
 • Profit before tax came to DKK 206m for 2020, compared with DKK 260m in 2019.
  • The divested Danish business produced a profit before tax of DKK 54m, compared with DKK 78m in 2019.
 • Bank lending volumes were up by DKK 245m (3%) from DKK 7,363m at 31 December 2019 to DKK 7,608m at 31 December 2020.
 • Mortgage-broking volumes were up by DKK 339m (+17%) from DKK 2,036m at 31 December 2019 to DKK 2,375m at 31 December 2020.
 • Deposits were down by DKK 944m from DKK 8,701m at 31 December 2019 to DKK 7,756m at 31 December 2020.  

Q4 2020 vs Q3 2020

 • Operating profit before impairment charges was DKK 38m in Q4 2020, against DKK 47m in Q3.
  • Net interest income was unchanged at DKK 65m.
  • Fee and commission income amounted to DKK 16m in Q4 2020, up by DKK 1m over Q3.
  • Net income from insurance activities was DKK 12m in Q4 2020, which was DKK 7m less than in Q3 due to higher claims expenses.
  • Other operating income was up by DKK 2m in Q4 2020.
  • Operating costs were up by DKK 5m Q/Q.
 • Loan impairment charges amounted to a reversal of DKK 10m in Q4 2020, against DKK 2m in Q3.
 • BankNordik recorded profit before tax of DKK 51m in Q4 2020, compared to DKK 82m in Q3.
  • The divested Danish business produced a profit before tax of DKK 1m in Q4 2020, compared with DKK 35m in Q3.

Capital ratios

At 31 December 2020, the Group had a CET1 capital ratio of 22.6%, an increase of 3.8 percentage points relative to 31 December 2019. The total capital ratio was 26.4% at 31 December 2020, an increase from 22.3% at 31 December 2019.

Return on capital

BankNordik recorded net profit of DKK 166m for 2020, of which the Board of Directors proposes to distribute DKK 48m (equal to DKK 5 per share) as dividends. Accordingly, the Bank expects a payout ratio for 2020 of just under 30%.

The divestment of the Danish business and the capital relief derived from the transaction is expected to result in extraordinary distributions to the shareholders totalling DKK 700m (equal to DKK 73 per share). Initially, DKK 450m of this amount is expected to be distributed in 2021, while the remaining DKK 250m is expected to be distributed in 2022 and 2023.

Guidance for 2021

BankNordik expects slight increases in mortgage-broking services to personal customers and in lending to commercial customers in 2021. Increased customer activity and the resegmentation of the retail customer portfolio are expected to produce a moderate increase in fee and commission income. Income from insurance activities is also expected to increase, although the claims experience may vary significantly from one year to the next. The Bank expects 2021 operating costs to be at the 2020 level and impairment charges to remain at a low level.

Income recognised from the divestment of the Danish business is expected to amount to DKK 70-90m (DKK 55-70m after tax).

Management expects a net profit in the DKK 150-200m range (2020: DKK 166m).

This guidance is generally subject to uncertainty and will, amongst other things, depend on economic conditions, loan impairment charges and market value adjustments.

Strategic financial targets

BankNordik has revised its strategic financial targets following the divestment of the Danish business and the resulting greater focus on the corporate segment. The target for the CET1 capital ratio target will henceforth be 23.0% (31 December 2020: 22.6%), while the target for the total capital ratio is 33.0% including MREL (31 December 2020: 26.4%).

If the divestment of the Danish business had been recognised at 31 December 2020, the CET1 capital ratio would have been approximately 33%, while the total capital ratio would have been approximately 37%.

Our target going forward is for a return on equity of 8% after tax (2020: 7.6%) and for a payout ratio to the shareholders of about 50% (previously 20-40%).

For additional information, please contact:

Árni Ellefsen, CEO, tel. (+298) 230 348

BankNordik has banking activities in the Faroe Islands and in Greenland as well as insurance activities in the Faroe Islands. Founded in the Faroe Islands more than a century ago, the Group has total assets of DKK 17.3 bn and 220 employees. The Bank is subject to the supervision of the Danish Financial Supervisory Authority and is listed on Nasdaq Copenhagen.

Appendix: Q4 2020 financial highlights and comparative figures are provided below. 

Highlights and ratios

 

 

 

 

 

 

 

 

DKKm

Q1-Q4 2020

Q1-Q4 2019

Index 20/19

Q4 2020

Q3 2020

Q2 2020

Q1 2020

Q4 2019

Net interest income

258

230

        112

65

65

65

63

61

Net fee and commission income

60

56

        107

16

15

13

16

15

Net insurance income

45

52

         86

12

18

12

4

14

Other operating income (less reclassification)

24

33

         75

8

6

5

5

10

Operating income

387

371

        104

101

104

95

87

99

Operating costs

-238

-250

         95

-62

-57

-59

-59

-67

Sector costs

-1

0

 

0

0

0

0

0

Profit before impairment charges

149

120

        124

38

47

36

28

33

Impairment charges, net

5

69

7

10

-2

16

-18

21

Operating profit

154

189

         81

48

44

52

10

53

Non-recurring items

0

-5

 

0

0

0

0

-5

Profit before investment portfolio earnings and tax

154

184

         83

48

44

52

10

48

Investment portfolio earnings

-2

-3

67

1

3

15

-21

-3

Profit before tax, continuing operations

152

182

         84

49

48

66

-11

46

Profit before tax, discontinued operations

54

78

         70

1

35

37

-18

14

Profit before tax, total

206

260

         79

51

82

103

-30

59

Tax

40

53

         76

7

17

21

-5

11

Net profit

166

207

         80

43

65

82

-24

48

Loans and advances

7,608

7,363

        103

7,608

7,501

7,479

7,416

7,363

Deposits and other debt

7,756

8,701

         89

7,756

7,531

7,581

7,468

8,701

Mortgage credit

2,375

2,036

        117

2,375

2,284

2,121

2,057

2,036

Equity

2,272

2,112

        108

2,272

2,230

2,167

2,087

2,112

Total capital ratio, %

26.4

22.3

 

26.4

24.9

24.0

23.4

22.3

Core capital ratio, %

24.1

20.2

 

24.1

22.6

21.8

21.3

20.2

CET 1 capital, %

22.6

18.8

 

22.6

21.1

20.3

19.8

18.8

Liquidity, excess cover %

195.6

215.7

 

195.6

184.4

185.9

159.4

215.7

Operating cost/income, %

61

67

 

62

55

62

68

67

Number of FTE, end of period

228

238

         96

228

232

228

228

238

* Excluding non-recurring items and value adjustments.

Further details are available in the annual report.

Attachments
 • BankNordik_Annual Report_2020.pdf
 • Risk Management Report_2020.pdf
 • IR Presentation_Q4 2020.pdf
Danish, English